Miljö

Vi kan miljöfrågor! Med bred kompetens och mångårig erfarenhet kan vi ge dig oberoende och individuell rådgivning inom lantbrukets miljöfrågor.

Som lantbrukare idag förväntas man vara insatt och uppfylla en rad miljökrav gällande sin produktion på gården. Med ett regelverk som är föränderligt, är det inte lätt att hålla koll på att man lever upp till de krav som ställs. Med hjälp av Hushållningssällskapens miljörådgivning kan du på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad på regler och få hjälp med att uppfylla de dokumentationskrav som ställs.

Vi erbjuder tjänster som:

  • Egenkontroll och miljörapportering
  • Tvärvillkorsrådgivning
  • Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning
  • Anmälan djurhållning
  • Tillståndsansökan vattenskyddsområde
  • Andra myndighetskontakter som t.ex. överklagningar och olika ansökningar
  • Livscykelanalys
  • Greppa Näringen

I menyn till vänster kan du läsa mer om vår tjänster.

Välkommen att kontakta någon av våra miljörådgivare så berättar vi mer!

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.