Projektledning

Vi har bred erfarenhet av projektledning. Små lokala fiskeprojekt lika väl som stora regionala utvecklingsprojekt. Till exempel utredning av biologiska förutsättningar, produktutveckling i form av fiskevård och service, entreprenörsutbildning, nätverk och marknadsföring.

Våra tjänster inom projektledning:

•Förstudie
•Ansökan
•Projektplanering
•Projektledning och support
•Uppföljning och utvärdering

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.