Fiskevård

Hushållningssällskapets fiskerådgivare arbetar med allt från personlig rådgivning till samordning av större nationella projekt. Vi har lång och bred erfarenhet av fiskevård av olika slag från hela landet. Vi har planerat, projekterat och genomfört fiskevårdsåtgärder i strömmande vatten, i sjöar och längs kusten.

Vår strategi är att i första hand förbättra de naturliga förutsättningarna för fiskbestånden genom att återställa skadade vattenmiljöer. Ett exempel är biotopåterställning av flottledsrensade strömvatten. När de naturliga förutsättningarna är otillräckliga, t.ex. i regleringspåverkade vatten, kan andra åtgärder vara aktuella, exempelvis fiskutsättningar. Vi kan leverera sättfisk från egna hälsokontrollerade fiskodlingar.

Vi har också erfarenhet av projektering av fiskvandringsvägar och åtgärdande av vägtrummor. En annan viktig del är den administrativa sidan av fiskevården, t.ex. vilka fiskebestämmelser som är optimala för förvaltning av fiskbestånd.

Vårt syfte med fiskevården är i första hand att stärka och utveckla den resurs som fiskevattnet utgör för fiskerättsägaren och samhället. Sportfiske är idag en av våra största fritidssysselsättningar och fisketurism är definitivt en framtidsnäring i Sverige. Upprättande av fiskevårdsplaner för vård och utveckling av fiskevatten samt praktiskt genomförande av fiskevård har varit en av våra dominerande arbetsuppgifter under lång tid.

Våra tjänster inom fiskevård:

•Fiskevårdsplaner
•Förvaltnings- och utvecklingsplaner
•Biotopvård vattendrag
•Biologisk återställning
•Fiskvandringsvägar
•Avelsfiske
•Fisketillsyn
•Vägtrummor

Välkommen att kontakta oss, vad kan vi göra för dig?

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.