Biologisk undersökning

Vi arbetar med fiskeribiologiska och limnologiska undersökningar i olika sammanhang. Elfiske och nätprovfiske är exempel på undersökningar som vi ofta utför i samband med upprättande av exempelvis fiskevårdsplaner. Vi utför även miljökonsekvensbeskrivningar och miljöövervakning.

Undersökningarna utförs med egen modern utrustning enligt aktuell standardiserad metodik. Vi genomför också utvärderingar enligt aktuell vetenskaplig standard samt bedömningar och rekommendationer utifrån resultaten.

Våra tjänster inom biologisk undersökning

•Elfiske
•Nätprovfiske
•Biotopkartering
•Inventering
•Vattenprovtagning och analys
•Fiskvandringskontroll
•Fiskmärkning
•Fiskinsamling för analys
•Åldersbestämning av fisk
•Sjödjupkartor
•Bottenfauna med analys
•Vattenväxter

Vi kan fiske, välkommen att kontakta oss!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.