Fiske

Hushållningssällskapet – din konsult inom fiske, vatten och miljö

 

Vi kan erbjuda kvalificerade tjänster inom fiske, vatten och miljö genom samverkan i ett rikstäckande nätverk, Hushållningssällskapet Fiske Sverige.

Hushållningssällskapens fiskerikonsulenter/fiskeribiologer har en lång tradition av att arbeta med utveckling av fiskevatten och hushållning med naturresurser. Bildande av fiskevårdsområden, ökande intresse för fisketurism och EU-medlemskap har skapat nya möjligheter att utveckla och vårda fiskevattnen som resurs.

Vi arbetar tillsammans och täcker kunskapsmässigt ett brett spektrum av kompetensområden. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Vi har vana av att arbeta med allt från personlig rådgivning till samordning av större nationella projekt.

Hitta din kontakt här nedan, vad kan vi göra för dig?

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.