HIR Kollen – våra olika paket

Det finns olika rådgivningspaket inom HIR Kollen. Välj mellan HIR Kollen Plus, Medel, Mini och Mini Grupp.

HIR Kollen Plus

passar den något större verksamheten med stor bredd, till exempel växtodling, djurhållning, anställda, entreprenadverksamhet och certifierade verksamheter. I paketet ingår:

 • två gårdsbesök per år
 • hjälp med Miljörapport
 • genomgång av Miljöhusesyn och ev. branschprogram
 • sammanställning och upprättande av nödvändig dokumentation i en ”HIR Kollen kontrollpärm”eller motsvarande med årlig uppdatering
 • årlig åtgärdsplan och aktivitetsplan som följs upp nästkommande år
 • nyhetsbrev med bland annat senaste information från tillsynsmyndigheter
 • fri telefonrådgivning
 • vid behov 2 timmars inledande juridisk vägledning

HIR Kollen Medel

passar liknande verksamheter som PLUS men bäst till de som inte kräver årlig miljörapportsrapportering. I paketet ingår:

 • ett gårdsbesök per år
 • genomgång av Miljöhusesyn och ev. branschprogram
 • sammanställning av dokumentation i en ”HIR Kollen kontrollpärm” eller motsvarande med årlig uppdatering
 • årlig åtgärdsplan och aktivitetsplan som följs upp nästkommande år
 • nyhetsbrev med bland annat senaste information från tillsynsmyndigheter
 • vid behov 2 timmars inledande juridisk vägledning
 • fri telefonrådgivning

HIR Kollen Mini

passar mindre verksamheter utan anställda. I paketet ingår:

 • ett gårdsbesök vartannat år och ett möte på rådgivarens kontor vartannat år
 • genomgång av Miljöhusesyn och ev. branschprogram
 • sammanställning av dokumentation i en ”HIR Kollen kontrollpärm” eller motsvarande med årlig uppdatering
 • upprättande av åtgärdsplan
 • nyhetsbrev med bland annat senaste information från tillsynsmyndigheter
 • fri telefonrådgivning

HIR Kollen Mini Grupp

passar samma typ av verksamheter som för Mini och har ett liknande upplägg. Behovsanpassning utifrån gruppens behov. Max 5-6 deltagare per grupp. Antingen är ni redan en grupp eller sätter vi ihop en grupp när vi har fått tillräckligt många deltagare. I paketet ingår:

 • ett gemensamt gårdsbesök varje år.
 • genomgång av Miljöhusesyn och ev. branschprogram
 • genomgång av den dokumentation som bör finnas i en kontrollpärm
 • nyhetsbrev med bland annat senaste information från tillsynsmyndigheter
 • fri telefonrådgivning

Skriv HIR Kollen i fritextsök inom kontakt nedan för att hitta din rådgivare hos HIR Skåne.