Matkonsulten -tidigare Hemkonsulenten

Hushållningssällskapen började redan under första världskriget att anställa Hemkonsulenter som skulle undervisa och kunna ge råd om hur lanthemmen skulle (borde) skötas. 1938 gav staten ett bidrag som skulle täcka Hemkonsulentens lön men inga merkostnader till de Hushållningssällskap som anställde en sådan.

7553
Helena Lindell -hemkonsulent vid Hushållningssällskapet åren 1946-1967.

1943 kunde Gotland Hushållningssällskap (som Sveriges sista) anställa en hemkonsulent. Hon hette Karin Knutsson och kom bara att stanna på ön i två år. Tjänsten kom att stå tom i över ett år men 1946 anställdes Helena Lindell, hon var utbildad skolkökslärarinna och hade arbetet två år som ungdomskonsulent för Hushållningssällskapet i Kalmar. Hon var bördig från Lau och bosatt i Västerhejde. Detta borde ha passat Hushållningssällskapet som ville ha en gotländsk konsulent som skulle tänka sig att stanna på ön. Det gjorde Helena Lindell, som kom att arbeta som hemkonsulent fram till sin död 1967.

Hemkonsulenten ansvarade för Hushållningssällskapets hushållskurser och en ettårig lanthushållsutbildning som man genomförde tillsammans med Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags Korrespondensskola (LTK). Denna utbildning kom att ges i 18 år och gavs under denna tid i 11 olika socknar (samt tre gånger i När). Genom dessa kurser stiftade lanthusmödrarna bekantskap med de olika köksmaskiner och arbetsmetoder som arbetades fram i folkhemsutvecklingens Sverige.

Hemkonsulenten fanns också att få hjälp av vid om och nybyggnader av kök och badrum samt inköp av hushållsmaskiner. Hemkonsulenten blev därför en viktig aktör sett både ur statens och köksmaskintillverkarnas ögon när det gällde att nå ut till landsbygdens folk.

Texten är ett klipp ur artikeln Ny Traktor eller nytt kök  av Anette Torgnysdotter Sundblad, Hemse från Hushållningssällskapets tidskrift nr 1:2004.

7551
Foton från utställningen ”Gotland 1955”. Demonstrationsköket sammanställt av hemkonsulent Helena Lindell, Hushållningssällskapet.

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.