Våra matkonsulter

Vi matkonsulter har ett starkt engagemang i frågor som rör mat, hälsa och miljö!

Vi bygger vår verksamhet på kunskap, inspiration och ett brinnande intresse för mat och hälsa. Genom våra utbildningar vill vi förmedla kunskap och matglädje till människor i olika miljöer, naturligtvis anpassat till de skilda grupper vi möter.

Vi är alla högskoleutbildade och har kunskap om matens värld, från jord/vatten till bord. Många har erfarenheter som pedagoger, lärare, kostekonomer, dietister, egna företagare och konsulter.

Vi arbetar nationellt och genomför utbildningar i hela landet.

Kontakta den matkonsult som finns närmast dig!

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.