Småskalig livsmedelsproduktion

Vill du lyckas som livsmedelsproducent? Öka lönsamheten i ditt företag?

Småskalig livsmedelsproduktion handlar om att göra bra mat i liten skala. Ofta innebär produktionen att en råvara förädlas i någon form. Mjölk ystas till ost, kött mals och röks till korv, bär syltas eller saftas. Råvaran får då ett mervärde som du kan ta betalt för. Mathantverk från ett gårdsmejeri eller ett gårdsslakteri är exempel på småskalig livsmedelsproduktion, men det kan lika gärna handla om att du odlar potatis, rotfrukter eller grönsaker. Småskalig livsmedelsproduktion är en bransch som innehåller många olika produkter.

Som livsmedelsproducent har du ett stort ansvar för att dina produkter håller en hög kvalitet och inte är skadliga för konsumenten. Därför omges all livsmedelsproduktion av ett omfattande regelverk. Ibland kan alla regler, krav och kontroller kännas oöverstigliga. Då kan det vara bra att veta vart man ska vända sig för att få råd och hjälp.
Som företagare har du också ett ansvar för ditt företag. För investeringar, marknadsföring och försäljning. Kanske har du också anställda.

Hushållningssällskapet erbjuder stöd för dig som är småskalig livsmedelsproducent. Behöver du råd inför en investering? Vill du ha hjälp med alla regler och hitta ett system för egenkontroll? Vill du ingå i ett nätverk, kanske med gemensam marknadsföring? Egentligen handlar allt om att förbättra lönsamheten i ditt företag och att göra en långsiktigt hållbar affär av din idé.


Individuell rådgivning

För dig som vill starta en ny verksamhet, eller utveckla din befintliga, erbjuder vi individuell rådgivning för företags- och affärsutveckling. Tillsammans går vi igenom företagets förutsättningar för en lyckad investering. Om det behövs hjälper vi dig med ansökan om företagsstöd. I nästa steg kan du få hjälp med byggnadsprojektering.
Vi erbjuder också individuell rådgivning för att ta fram system för egenkontroll. Egenkontroll innebär att du själv ansvarar för kontrollen av att livsmedelshygienen är bra i ditt företag.

Kompetensutveckling

Runt om i landet arrangerar vi inspirerande studieresor, kurser och kurspaket. Våra utbildningar handlar om allt från produktkvalitet och livsmedelshantering till prissättning och marknadsföring.
Ett återkommande tema är kurser i livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP. HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska: faroanalys och kritiska styrpunkter.

Gemensam affärsutveckling

I branschvisa nätverk hittar du likasinnade kollegor och du kan ta del av andras erfarenheter. Nätverken skapas av producenter som gått samman i en ideell eller ekonomisk förening. Det finns också exempel på större projekt, som med hjälp av offentliga landsbygdsmedel, hjälpt företagare att hitta varandra. Hushållningssällskapet har drivit flera sådana projekt.

Vi samarbetar också med andra organisationer på flera håll i landet. På så vis blir vi starkare och kan göra mer nytta för dig. Se till exempel Goda Gotland och Lokalproducerat i Väst.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.