Utvecklingsprojekt

Som matkonsulter driver och medverkar vi i olika nationella och regionala projekt. Många känner oss genom aktiviteter som t ex Matstart och Medvetna matval. Alla våra projekt har genomförts med gott resultat och har gett upphov till nya intressanta tankar och infallsvinklar.

Om pågående projekt.