Upphandling

Vill du hitta upptäcka den lokala maten? Hitta möjligheter Att få mer närproducerad mat i de offentliga måltiderna?

Upphandlingen sätter ramarna för den offentliga maten och varje upphandling innebär nya möjligheter. Vi arbetar med politiker, upphandlare, kostchefer och lokala producenter och leverantörer för att få hållbara upphandlingar och fler anbud med lokala produkter.

Tillsammans skapar vi en dialog för bättre upphandling!

Välkommen att kontakta oss för mer information!