Service och värdskap

Vägen till nöjda matgäster går via god service och gott bemötande. Vad innebär det? Hur bemöter jag mina matgäster på ett professionellt sätt? Det och mycket mer tar vi upp i kursen Service och värdskap.

Alla är gäster oavsett om de äter på en privat restaurang, är elev i en skola eller bor på ett äldreboende. Alla vill ha god service och ett trevligt bemötande. Detta är något man kanske tidigare mer pratade om i privata verksamheter än i de offentliga restaurangerna på skolor eller äldreboende. Orsaken till detta kan vara att man ofta tänkt att ”vi har våra matgäster ändå; eleverna äter på skolan och de äldre finns på äldreboendet”. Servicen är dock lika viktig i den offentliga verksamheten som inom den privata. Dessutom ökar konkurrensen mellan olika skolformer och äldreboende och många ser måltiden som ett starkt konkurrensmedel. Det handlar om att arbeta och vårda sitt varumärke.

Det spelar egentligen inte så stor roll om måltiden är näringsrik om matgästen inte äter den. Det handlar mycket om föra in begreppet värdskap – en blick, ett leende eller bara en liten nick gör så mycket. Man blir sedd som gäst!

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med måltider i förskola, skola, äldreomsorg och LSS (funktionshinderverksamhet). Det kan vara till exempel vara måltidspersonal, vårdpersonal, kostombud, hemtjänstpersonal, stödassistenter eller personliga assistenter.

Utbildningsinnehåll

Vi utgår från begreppet FAMM; rummet, mötet, produkten, atmosfären och styrsystemet.
En fördjupning av vad service och värdskapet betyder för både det interna och externa arbetet i en skolrestaurang alternativt inom äldreomsorgen.

  • Service och bemötande – definition
  • Service som konkurrensmedel
  • Vilka är era gäster? Vilket är deras servicebehov
  • Kommunikation – språk, kroppsspråk och kläder
  • Marknadsföring av verksamheten
  • Det goda värdskapet en gemensam angelägenhet
  • Hantera klagomål
  • Hur kan vi tillsammans utveckla vår service

Diskussionsfrågor och värderingsövningar varvas under utbildningens gång och givetvis uppmuntras deltagarna till en dialog.

Välkommen att kontakta oss för mer information!