Näringslära/nutrition

Intresset för mat och hälsa är stort idag. Har det någonsin varit större och mer komplext? Forskningen, debatten och marknadsföringen av livsmedel har nog aldrig varit intensivare.

Syftet med utbildningen är att ge grundkunskaper om sambandet mellan goda matmönster och bra livsmedelsval, hälsa och miljö. Vi går igenom de viktigaste näringsämnena, dess funktion i kroppen, vad som händer om vi får i oss för mycket eller för lite och i vilka livsmedel de finns. Grunden är de Nordiska Näringsrekommendationerna.

I media tar vi emot en mängd, ofta motstridiga, budskap om vad som är bra mat. Enskilda livsmedels påverkan på hälsan eller enstaka människors individuella upplevelser av olika dieter kan uppfattas som sanning utan att de sätts in i ett större sammanhang. Enskilda livsmedel, näringsämnen eller tillskott utlovas ofta ge en fantastisk hälsa, eller ohälsa. Bloggar, marknadsföring och resultat från korta och dåligt genomförda studier kan ibland få större uppmärksamhet än vetenskapligt baserade råd.

För att motverka förvirringen som detta ger upphov till och lättare kunna nyansera budskapen i det som skrivs och sägs är det värdefullt att ha grundläggande kunskaper i näringslära. Inte minst för de som i sitt yrke arbetar med mat i kök och i produktutveckling eller för de som ger andra människor råd om mat. Att kunna ge bra matråd kräver kunskap – råd för de yngsta till de äldsta med olika matkultur och preferenser och varierande förutsättningar att laga, välja och äta mat.

Exempel på innehåll:

  • Människans kropp och näringsupptaget
  • Nordiska Näringsrekommendationer
  • Goda matmönster
  • Livsmedels och matvalens komplexitet – helheten viktigare än enskilda livsmedel eller näringsämnen
  • Vad styr våra matval?
  • De olika näringsämnena – fett, kolhydrater, protein, alkohol, vitaminer, mineraler, vatten, antioxidanter m fl (behov och rekommendationer för olika grupper, funktion, källor)
  • Energi och energibalans
  • Matråd

Välkommen att kontakta oss för mer information.

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.