Mindre matsvinn – verktygslåda

Här hittar du dokument som kan fungera som stöd och hjälp i arbetet med att minska matsvinnet.

Yrkesskicklighet och god kommunikation lägger grund för goda måltider och mindre matsvinn

Här har vi samlat material som kanske kan ge ditt kök idéer och uppslag för hur ni kan minska matsvinnet i kök och servering och från tallrik samt hur ni kan kommunicera.
Målet med måltiderna är att matgästen skall äta god och bra mat serverad av kunnig och serviceinriktad personal. Matgästen skall ha möjlighet att äta sig mätta i en trevlig måltidsmiljö. Samtidigt skall måltiden i möjligaste mån uppfylla näringsriktighet och råvarorna skall produceras och tillagas på ett för miljön och klimatet uthålligt sätt. Ekonomin sätter också ramar för vad och hur vi kan servera mat. Det är många olika saker som påverkar vad och hur mat lagas och serveras och att minska matsvinn kan ske på många olika sätt. Det kräver yrkeskunskap och engagemang för olika personalgrupper, tekniska förutsättningar och bra kommunikation, internt och externt.

Konsten att laga lagom mycket mat

Utbildning och engagemang

Tips för minskat råvaru- och beredningssvinn

Ta vara på och använd rester

Tips för mindre serveringssvinn

Mindre tallrikssvinn och måltidssituationens påverkan

Visualisera matsvinnet i köket – skaffa rutiner

Visualisera för matgäster och beslutsfattare

Att mäta matsvinn

Här har vi samlat information om att mäta matsvinn i storhushåll, restaurang och även en del om  att mäta matsvinn på olika avdelningar och mindre enheter. Vi hoppas att materialet kan underlätta och hjälpa olika enheter att bestämma vad man skall mäta, varför och hur. Alla kök och serveringar har olika förutsättningar för och mål med sina mätningar. Därför finns ingen lösning som passar alla kök.

I dessa dokument avser följande:

Matsvinn – Livsmedel/mat/dryck som slängs/hälls bort, men som hade kunnat konsumeras om det hade hanterats annorlunda. Matsvinn kan i sin tur benämnas vid olika saker beroende på var matsvinnet uppstått, t ex överproduktion, tallrikssvinn, serveringssvinn/matrester eller beredningssvinn/ansning, dryckessvinn osv.

Matavfall – allt biologiskt nedbrytbart avfall från livsmedelhanteringen från det att livsmedlen kommer till köket. I matavfallet ingår dels matsvinn (se ovan) dels matavfall som är mer eller mindre oundvikligt, dvs livsmedel som normalt inte äts som t ex kaffesump, köttben, äggskal, lökskal osv.

Hur och varför mäta matsvinn?

Vilket matsvinn skall man mäta?

Att mäta dryckessvinn

Att komma igång med mätning av matsvinn och matavfall

Alla kök är olika – utmana dig själv

Olika termer/begrepp som används om matsvinn inom storhushåll

Svinn som uppstår i kök och servering

Att upprätta Excel-ark för att beräkna mängd uppäten mat och tallrikssvinn

Information om datummärkning av mat – och mjölk i synnerhet

Ladda ner pdf

Tips på fryslista

Ladda ner pdf

Att använda för att hålla kolla på när och vad som frysts ner.  Fryslistan används så fort något fryses in, färdiglagad mat eller råvaror som blir över.  Skriv in när det fryses in, vad det är samt vikt/antal portioner. Det viktiga är också att skriva  in när det skall användas. Ev. kan man också behöva skriva in i vilken frys råvaran finns.  Dokumentet kan underlätta för den som beställer livsmedel och planerar matproduktionen.  Kom ihåg att även märka upp förpackningen.

Att mäta matsvinn – material från Östra Göinge kommun

Östra Göinge kommuns kostenhet har arbetat strukturerat för att mäta och registrera matsvinn och  beräkna kostnaderna för svinnet. De delar här generöst med sig av deras metod och sitt material och  sina erfarenheter.

Information om Östra Göinges material

1 Serveringssvinn, dokument för utskick Här fyller kökspersonalen i det som lagts upp till resp. avdelning och skickar med dokumentet till avdelningen.  Avdelningspersonalen fyller i hur mycket de fick över i kantinerna.

2 Serveringssvinn, dokument för kökspersonal Detta dokument använder kökspersonalen och fyller i all information från varje avdelning, före och efter servering.

3 Tallrikssvinn Här fyller varje avdelningskök i hur många personer som ätit samt hur mycket tallrikssvinn de fått per dag.

4 Serveringssvinn och tallrikssvinn Här fyller kökspersonalen i alla de mätningar som de själva utför i köket och på de serveringsenheter som ligger i direkt anslutning till köket.

5 Sammanställning för hela enheten Här överförs mätresultaten från filerna 1-4. Detta jobbar kostenheten med centralt.

Mätinstruktioner

För avdelningskök inom äldreomsorg och förskola

För kökspersonalen del 3

För kökspersonalen del 4

Skyltar

Avfall frukt och servetter

Avfall matrester

Avfall personalrester

Information skola

Information tallrikssvinn

Information svinnmätningar

Mätningsstudie

Mätningsstudie av tallriksavfallssvinn i skolan, kopplat till en handlingsplan. Borås 2011 (pdf)