Mindre matsvinn – kunskapsbank

Här hittar kunskap och fördjupning inom området matsvinn.

Matsvinn – ett slöseri med resurser
Jordbruksverket

Nyttan av att minska matsvinnet
Naturvårdsverket

Sveriges avfallsplan
Naturvårdsverket

Delrapport inom regeringsuppdrag för minskat matsvinn 2014
Livsmedelsverket

På väg mot miljöanpassade kostråd
Vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd. Livsmedelsverket

Nyckeltal för klimatpåverkan från tallrikssvinn
Göteborgs stad

Storkök – Förstudie av energiförbrukning och livsmedelssvinn
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Matavfallsmängder i Sverige 2010-2012
Naturvårdsverket

Matavfall 2010 från jord till bord
SMED Svenska MiljöEmissionsData

Svinn i livsmedelskedjan – Möjligheter till minskade mängder
Naturvårdsverket

Från Hage till Mage – En studie av oundvikligt och onödigt matavfall
Lunds universitet

Livsmedelssvinn i hushåll och skolor – En kunskapssammanställning
Livsmedelsverket

Mat och dryck via avloppet – en enkätundersökning i svenska hushåll
Naturvårdsverket

Svinn i storhushåll – Mängder, sammansättning och möjligheter att minska
Stockholms universitet

Prevention of food waste in restaurants, hotels, canteens and catering
Norden, Nordiska ministerrådet

Minskat svinn livsmedelskedjan – ett helhetsgrepp
Jordbruksverket m.fl.

Minskat svinn av livsmedel i skolkök – Erfarenheter och framgångsfaktorer
Naturvårdsverket

Minska överproduktionen i storkök: Laga mat till gästen – inte till komposten eller fjärrvärmeverket
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Oexploaterade potentialer till reducerat matsvinn – En studie som handlar om att förändra elevers beteende i skolmatsalen
Göteborgs universitet

Släng mindre mat – vinst för miljö och klimat 11 stadsdelars arbete för att minska matsvinnet.
Göteborgs stad

Vinn på mindre matsvinn – Vinster med att minska matsvinnet i skolköket
Länsstyrelsen Uppsala

Mot minskat matsvinn i Sollentuna kommun
Stockholms universitet

Ingen mat är näringsrik förrän den är uppäten
Tyresö kommun

Så halverade sjukhusköket i Sundsvall sitt matsvinn 
Landstinget i Västernorrland

Förvara maten rätt så håller den längre – Vetenskapligt underlag om optimal förvaring av livsmedel
Livsmedelsverket

Vilken effekt skulle sänkt kyltemperatur få på matsvinnet?
Naturvårdsverket

Kasta mindre mat – Guide till miljövänlig och lönsam köksdrift
Norden, Nordiska ministerrådet

Släng inte maten – det pedagogiska materialet för skolan
Konsumentföreningen Stockholm