Mindre matsvinn

Vill du ha idéer och förslag på hur du med bra rutiner kan minska matsvinnet i storköket? Komma igång att mäta svinn eller gå vidare med mätningarna?

Utbildningen om mindre matsvinn vill stärka dig i din yrkesroll för att omsätta teori i praktik inom området matsvinn och ge dig beredskap för att bemöta och kommunicera med dina matgäster och annan personal. Ett viktigt mål är att skapa en handlingsplan för hur just du och din arbetsplats eller hela kommunen/stadsdelen kan arbeta.

Teori varvas med erfarenhetsutbyte.

Läs mer om Mindre matsvinn

Projektet Mindrematsvinn.nu

Utbildningen Mindre matsvinn började som ett nationellt projekt. I projektet togs det fram en hel del arbetsmaterial som var samlat på www.mindrematsvinn.nu  Eftersom projektet är slut är hemsidan nedlagd och materialet är samlat här, du hittar det i Kunskapsbank och Verktygslåda.

Läs om projektet.

Välkommen att kontakta oss för mer information.