MatGlad – ambassadörer

Att bli MatGlad-ambassadör innebär att man lär sig hur MatGlad-appen fungerar och sedan lär andra hur man använder den.

Med kunskap om appen MatGlad kan de som använder den påverka och planera innehållet i sina måltider, sköta sina inköp och tillaga sin mat, själva eller med stöd av personal. Som MatGlad-ambassadör får man möjlighet att lära andra något som man själv tycker är bra och samtidigt öka sin självkänsla genom att visa andra. Med appen MatGlad och som ambassadör för densamma, ökar självständigheten och självförtroendet hos personer med funktionsvariationer. Genom att använda ny och lättillgänglig teknik anpassad för målgruppen öppnas en ny, innovativ möjlighet för att stimulera intresset för mat och måltider.

Ladda ner folder om MatGlad-ambassadörer>>

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.