Livsmedelshygien/HACCP

Säker mat är ett gemensamt ansvar!

Alla som arbetar med mat inom storkök, restaurang, livsmedelsföretag m.fl. behöver veta vilka farorna är och visa sina gäster/kunder och kontrollmyndigheten att dessa faror är under kontroll.

HACCP är en fördjupning om principerna för att genomföra och upprätta en HACCP/faroanalys.

Hygienutbildningarna anpassas så de passar olika målgrupper, som kökspersonal i tillagningskök, personal i mottagningskök, caféper­sonal, omsorgspersonal med flera som arbetar inom livsmedelsföretag.

Läs mer om Livsmedelshygien

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.