Fokus Matglädje

Vill ni lyfta den offentliga måltiden genom konkreta, inspirerande utbildningar med matgästen i fokus?

Klimatsmart mat med hållbara råvaror och kreativ matlagning ingår i helhetslösningen för måltidslyftet.

Fokus Matglädje består av tre olika steg – vart och ett med målet att stärka samarbetet och utveckla ny kompetens inom kommunens offentliga måltidsverksamheter. Vi erbjuder konkreta möten kring behov och upplägg tillsammans med representanter från kommunen. Matglädjen står i fokus och information varvas med kreativ och inspirerande matlagning tillsammans med måltidspersonalen.

Läs mer om Fokus matglädje

Fokus Matglädje började som ett nationellt projekt där 48 kommuner deltog. Läs om projektet.
I projektet togs det fram en del arbetsmaterial som var samlat på www.fokusmatgladje.nu  Eftersom projektet är slut är projektets hemsida nedlagd och materialet är samlat här

 

Fokus Matglädje i skolan

Fokus Matglädje i skolan breddar konceptet till att även involvera den pedagogiska verksamheten.

Arbetet startar med en workshop för måltids- och pedagogisk personal. Vi ger nya infallsvinklar och visar hur mat kan vara en viktig del av pedagogiken.

Workshopen följs upp av en temadag för eleverna på skolan där all personal är involverad tillsammans med lantbrukare från närområdet.

Läs mer om Fokus matglädje i skolan

Idén till Fokus Matglädje i skolan kom med projektet Fokus Matglädje och började också som ett projekt, läs om projektet.

Välkommen att kontakta oss för mer information.