Den mångkulturella måltiden

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle med influenser från andra länder, kulturer och religioner. Det förändrar våra matvanor och ger oss nya traditioner.

Måltiden är viktig för alla och en arena där vi kan mötas i samtal och dialog. I kursen lär vi känna våra olikheter och likheter.
Med utgångspunkt från de fem största världsreligionerna ger vi bakgrunden till varför vi väljer att köpa, tillaga och servera livsmedel på olika sätt. Kunskap som ger nya möjligheter.

Läs mer om Den mångkulturella måltiden

Välkommen att kontakta oss för mer information!