Bra mat i äldreomsorgen

Maten är en viktig faktor för att de äldre ska bibehålla funktioner och självständighet så länge som möjligt. Måltiden ska stärka fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos äldre.

På denna utbildning pratar vi inte bara om mat utan om hela måltidssituationen och möjlighet för de äldre att göra individuella val. När aptiten avtar är det viktigt att se över måltidsordningen och erbjuda flera små, näringsrika måltider och lockande mellanmål.

Vi ger en inspirerande syn på äldres måltider! Erfarenhetsutbyte och diskussionsfrågor i utbildningsgruppen kan berika utvecklingsarbetet. Basen är Livsmedelsverkets råd Bra måltider i äldreomsorgen samt Socialstyrelsens riktlinjer.

Vi anordnar utbildningar för både personal inom äldreomsorg, hemtjänst, för anhöriga och seniorerna själva.

Komplettera gärna utbildningen med praktisk matlagning t ex mellanmål, aptitretare, sängfösare eller uppdatera era kunskaper om säker mat och livsmedelshygien.

Läs mer om Bra mat i äldreomsorgen

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.