Hållbara matvanor

Forskare världen över är eniga om att människans levnadsvanor och konsumtion påverkar jordens klimat och framtid. I denna utveckling spelar livsmedelsvalen och matkonsumtionen en avgörande roll.

Men hur väljer och var hittar man klimatsmarta och miljövänliga alternativ? Vad kan du göra för att bidra till minskad belastning på klimat och miljö?

Miljömässigt hållbara matvanor går hand i hand med hälsosamma matvanor. Kursen inspirerar och ger verktyg för en hållbar utveckling, både för dig själv och för vår miljö.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.