HIR Lantbruksdjur IDISSLARE

BAS – Lämpar sig för den lilla besättningen
I paketet ingår 3 gårdsbesök under en 12 månaders period, foderprovtagning och foderstatsberäkning.
Pris: 11 550 kr

STANDARD – Lämpar sig för den större besättningen
I paketet ingår 7 gårdsbesök under en 12 månaders period, foderprovtagning, foderstats-beräkningar, endagskontroller för en optimal uppföljning, fri telefonrådgivning, genomgång av besättningen och produktionen, allt för att förbättra resultatet.
Pris: 19 800 kr

PLUS – Lämpar sig för den större besättningen
I paketet ingår 11 gårdsbesök under en 12 månaders period, foderprovtagning, foderstats-beräkningar, endagskontroller för en optimal uppföljning, fri telefonrådgivning, genomgång av besättningen och produktionen för att nå ett bättre resultat. Här ingår även vallbrevet.
Pris: 26 400 kr

Tänk på att du som Aktiv Lantbruksmedlem har ytterligare 10 % rabatt på kampanjpriset (max 10 000 kr rabatt per år). Resekostnad tillkommer.

Mia Lindkvist
rådgivare lantbruksdjur
mia.lindkvist@hushallningssallskapet.se 
Tel. 018-56 04 21 eller 070-648 19 41