Ersättning för extra djuromsorg-Fårpeng

Nu kan du som är fårägare söka ersättning för extra djuromsorg för får hos Jordbruksverket – fårpengen. Syftet med ersättningen är att förstärka arbetet med god djurhälsa inom näringen.

Första året kan det vara klokt att ta hjälp av en rådgivare. Vi tagit fram en pärm “Fårpengen” som innehåller mallar till all dokumentation som krävs för att söka jordbrukarstödet ”Extra djuromsorg för får”.

Köpte du pärmen förra året? Nu kan du köpa uppdateringen till din pärm.

Pärm: 540 kr inkl moms och frakt.

Uppdatering: 415 kr inkl moms och frakt

Maila din beställning till ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se

Beställ pärmen Fårpengen

  • Pris: 415:- inkl moms och frakt
  • Pris 540:- inkl moms och frakt

 

Fårpengen – Ersättning för extra djuromsorg för får 2018

I år är ansökningsperioden 8 februari – 12 april. Hållandeperioden inträffar från och med dagen efter det att din ansökan kommit in till Jordbruksverket och vara i 60 dagar. Under hela denna period måste du ha det antal djur du angett i din ansökan. Minskar antalet kan du ersätta med andra djur som också uppfyller villkoren. Går inte det anmäler du minskningen i SAMInternet, eller på blankett till Jordbruksverket.

Tidpunkten för när du skickar in din ansökan kan ha stor betydelse för din ekonomi. Har du djur som blir 1 år gamla under denna period och vill ha med dessa i din ansökan så skickar du din ansökan så att ettårsdagen infaller under hållandeperioden. Kom ihåg att de ska behållas under hela hållandeperioden.

Du behöver bara vara djurhållare på ett produktionsplatsnummer. Resten av hållandeperioden kan djuren finnas på någon annans produktionsplats, bara du angett detta i din ansökan.

Har du frågor kontakta någon av våra lammrådgivare, du hittar dom i sökfunktionen “Hitta din kontakt” längre ner på sidan.

Hullbedömning
Hullbedömning

 

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.