HIR Häst

HIR Häst består av olika rådgivningspaket anpassade för dig som bedriver hästverksamhet. Vi erbjuder både löpande rådgivning och rådgivning avgränsat till ett tillfälle.

HIR Häst Stall
Riktar sig till dig som vill ha en översyn av stallet och få råd om byggnadstekniska åtgärder för att stallet och stallmiljön ska uppfylla de krav som ställs från myndigheterna.

 • Ett besök med genomgång och åtgärdsförslag av upp till två stallbyggnader med särskild fokus på ventilation och stallmiljö.
 • Beräkning av gödsellagringsbehov.
 • Telefonrådgivning gällande djurskyddskrav för stallbyggnader, stallmiljö och tvärvillkor under ett år.

HIR Häst Miljö
Riktar sig till dig som behöver hjälp med att klara miljölagstiftningens krav och vara förberedd för en miljöinspektion, stöd i myndighetskontakter och hjälp med att uppfylla efterföljande krav. I paketet ingår även hjälp med djurskyddsrelaterade frågor.

 • Ett besök med genomgång av Miljöhusesyn inkl arbetsmiljö och eventuella tvärvillkor inriktade på häst, upprättande av åtgärdsplan samt bistånd vid en miljö- eller djurskyddskontroll från tillsynsmyndighet.
 • Genomgång, beräkning av gödsellagringsbehov och eventuell spridningsareal.
 • Genomgång åtgärdsplan för skötselrutiner av rasthagar och foderhantering.
 • Telefonrådgivning/myndighetskontakt angående miljö- eller djurskydd under ett år.

HIR Häst Bete
Riktar sig till dig som behöver hjälp att utforma strategier för skötseln av åkerbeten, naturbeten och hästen som naturvårdare.

 • Genomgång och åtgärdsförslag för skötsel av naturbetesmarker.
 • Rådgivning inför eventuellt återställande av naturbetesmarker.
 • Genomgång av skötsel av åkerbeten för att få dem att hålla så bra som möjligt.
 • Telefonrådgivning gällande betesstrategi under ett år.

HIR Häst Foder
Riktar sig till dig som behöver foderrådgivning eller hjälp med planeringen av foderinköp, vallfoderval och foderstater.

 • Genomgång och rådgivning om hästens näringsbehov med inriktning på det aktuella stallets inriktning (motionsridning, tävling, trav och galopp t ex.)
 • Foderstatsberäkning för en exempelhäst med en aktuell grovfoderanalys till grund.
 • Rådgivning avseende foderinköp och/eller vallfodersammansättning.
 • Genomgång av foderhanteringen inklusive åtgärdsplan.

HIR Häst Uppföljning
Riktar sig till dig som fått någon av de övriga HIR Häst-rådgivningarna och vill ha löpande årlig uppföljning.

 • Fortsatt telefonrådgivning inom området HIR Häst
 • Medverkan vid en djurskydd-, tvärvillkor-, eller miljöskyddskontroll

Tjänster utöver HIR Häst, såsom tillståndsansökningar, överklaganden, byggrådgivning etc. görs enligt HS Konsult AB:s ordinarie timtaxa eller begärd offert.

Kontakta oss genom att välja HS Konsult och skriva HIR Häst i fritextrutan nedan.