Hästpremieringar i Värmland

Syftet med hästpremieringar är att främja kvalitet och utveckling av svensk hästavel samt att förebygga ärftliga sjukdomar hos hästarna.

Premieringen genomförs med hjälp av individbedömning, avkommeprövning och fruktsamhetskontroll. Premiering ger möjlighet till urval av ston och unghästar satt i relation till uppsatta produktions- och avelsmål för respektive ras samt möjlighet till avelsrådgivning. Resultat från premiering skapar dessutom underlag för planering, rådgivning och forskning inom hela hästsektorn.

Hushållningssällskapet i Värmland är ansvariga för kallblods- och ponnypremieringarna i Värmlands län.

Mer information om sommarpremieringen 2017 hittar du här.

Här hittar du resultat från tidigare års kallblods- och ponnypremieringarna i Värmlands län.

 

Kontakt oss för mer information om hästpremieringarna!

Karin Östlund

Tel 054-54 56 02
Mobil 070-5677946

E-post karin.ostlund@hushallningssallskapet.se

 

premiering15 044 (2)

Foto: Ingemar Wilhelmsson