Häst

Vi hjälper dig som hästföretagare med frågor som rör företagande och marknad, foder och foderplanering, planering och projektering inför byggnation av stall och ridhus som exempel. Hushållningssällskapet är inte bundna till kommersiella intressen utan ser uteslutande till dina önskemål.

Våra kunder är företag med verksamheter som bland annat ridskolor, inackorderingsstall, tävlingsstallar inom trav och galopp, turridningsföretag och enskilda hästägare, kommuner och organisationer. Vi erbjuder både enskild rådgivning och utbildning för grupper.

Vi erbjuder rådgivning inom till exempel:

Bete
Naturbeten/åkermarksbeten, parasiter på bete, växelbete, sambete, stängsling och skötsel av betesmarker.

Byggnadsrådgivning
Ridhus eller nytt stall, byggnadsplanering, ritningar eller upphandlingar. Läs mer under Byggrådgivning.

EU-rådgivning
SAM ansökan, handel med stödrätter, investeringsstöd.

Ekonomi
Genomgång av affärsplan och framtida produktion eller utvärdering av befintlig produktion, investeringsstöd, bokslut mm

Foder och utfodring
Som oberoende foderrådgivare gör vi en balanserad och ekonomisk foderstat. Hur mycket foder går åt och vad är foderkostnaden? Vilket kraftfoder kompletterar grovfodret bäst, samt mineralgiva.

Företagsrådgivning
Genomgång av för- och nackdelar i ditt företag. Vad kan utvecklas och vad är bra och bör lyftas fram vid t.ex. marknadsföring av företaget.

Hästpremiering
Anordnas av Hushållningssällskapen i bl.a. Norrbotten, Västerbotten och Värmland.

Lätt att göra rätt
Vi guidar dig genom regeldjungeln och regler inom t.ex. djurskydd, miljö, tvärvillkor och arbetsmiljö.

Ridleder
I vissa områden driver vi projekt om ridleder, hur man går tillväga, vad som krävs mm.

Vallodling
Vallodling för häst. Vilka sorter passar bra för marken och hästen? Hur stort är arealbehovet? När ska det gödslas? Vi erbjuder även markkartering (jordanalys) och kvalificerad rådgivning inom allt som rör vallodling.

Översyn av arbetsrutiner
Ekonomi, arbetsmiljö och tidsåtgång för stora och små stallar. Vad finns för förbättringspotential och vad är alternativen?

Välkommen att kontakta någon av våra hästrådgivare, vad kan vi göra för dig?

 

Lär dig tyda hästens signaler

Se på din häst! Vad gör den? Hur ser den ut?

Kurser och evenemang

Kika i vår evenemangskalender för att se aktuella kurser, utbildningar och andra aktiviteter som rör hästar.

Följ oss på facebook

Screen Shot 2014-10-03 at 14.42.03

Aktuell information om kurser och erbjudanden för dig som är hästföretagare.

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.