Skogs- och jordbruksförvaltning Syd

Hushållningssällskapets Skogs- och jordbruksförvaltning Syd

Förvalta ditt skogskapital!

Med lång erfarenhet vet vi att optimal skogsskötsel förutsätter en kombination av kunskap, opartiskhet och särskilt intresse för skånska förhållanden. Ingen annanstans i Sverige finns samma möjligheter att bruka så många olika trädslag. Det ger spännande möjligheter men ställer också högre krav på förvaltningen än på andra håll i landet. Eftersom möjligheterna är så många är det aldrig en och samma virkesköpare som betalar bäst för varje sortiment. Låt oss hjälpa dig med en oberoende förvaltning av din skog.

 

Jordbruksförvaltning

Hyr en driftledare till din gård för kortare eller längre uppdrag i olika omfattning, allt efter era behov.