Växtskydd

Växtskydd

De hortikulturella grödorna är värdefulla. Det finns ett stort antal skadeinsekter och sjukdomar man som producent måste vara uppmärksam på.

Vi erbjuder löpande fältinspektion med efterföljande diskussion om grödans status, förekomst av skadegörare och eventuella behov av odlingsinsatser. Många producenter hinner inte tillbringa tillräckligt mycket tid i fält för att optimera insatserna. Vi utgör ett värdefullt komplement i att hinna skydda din produktion mot skadeinsekter och sjukdomar.

Hitta din närmaste kontakt nedan!

Välj Grönsaker, bär och frukt i ämnesområdet för att hitta din rådgivare hos HIR Skåne.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.