Grönsaksbrev

Grönsaksbrev

Under säsongen publicerar vi varje vecka ett rådgivningsbrev med fokus på frilandsodlade grönsaker.

Brevet är avsett att vara en hjälp i produktionen. Prenumeranterna får ta del av det senaste inom svensk grönsaksproduktion. Breven är breda och innehåller bl a lägesrapporter från fält, ogrässtrategier, information om skadegörare och åtgärder mot dessa, nyheter gällande växtskyddsmedel, växtnäring och integrerat växtskydd samt tips om aktiviteter.

Genom breven får producenterna t ex reda på vilka skadegörare de bör vara extra observanta på. Detta underlättar deras arbete under fältobservationerna. Breven utgör även möjlighet för producenterna att hålla sig uppdaterade om godkända bekämpningsmedel.

Kontakta Oskar Hansson för att bli prenumerant:

 

 

Provexemplar?

Här kan du ladda ner och läsa två av våra grönsaksbrev.
>> HIR Grönsaksbrev_20140314
>>HIR Grönsaksbrev_20140702

HIR Grönsaksbrev

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.