Horto

Vi är hortonomer och trädgårdsingenjörer som jobbar med grönsaker, bär och plantskoleväxter i professionell odling. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt fortbildar vi oss kontinuerligt inom våra verksamhetsområden. Vi skräddarsyr personliga rådgivningspaket efter dina önskemål och vill gärna vara ditt bollplank. Till din hjälp under säsongen ger vi ut grönsaksbrev och sammanställer prognoser för växtskyddsproblem.

Vi har kompetens inom IP Sigill och ekologisk produktion och tillämpar integrerat växtskydd genom regelbundna fältbesök, prognosverktyg och biologisk bekämpning. Utöver rådgivning erbjuder vi regelbundet utbildningar. Dessutom arbetar vi med kunskapsprojekt och tillämpade försök som kommer dig som producent till nytta.

Många kunder väljer att köpa rådgivningspaket som sträcker sig över en odlingssäsong och omfattar moment som produktionsplanering, etablering, skötsel, växtskyddsfrågor, växtnäringsplaner, ogrässtrategier och sortsval. Andra föredrar rådgivning timma för timma.

grönsaker o bär

Grönsaksbrev

Under säsongen publicerar vi varje vecka ett rådgivningsbrev med fokus på frilandsodlade grönsaker. Brevet är avsett att vara en hjälp i produktionen. Läs mer om breven här.

Kontakta oss

Välj Grönsaker, bär och frukt i ämnesområdet nedan för att hitta din rådgivare hos HIR Skåne.