Grovfoderverktyget

Grovfoderverktyget är ett webbaserat verktyg som lanserades i februari 2014.

Grovfoderverktyget kan användas vid planering och uppföljning av grovfoderproduktion. Det har en kunskapsbank med snabba fakta i Rådgivaren. Djupare kunskap och en bank av bilder och länkar finns i Biblioteket. I Grovfoderkalkylen kan du beräkna produktionskostnad och dokumentera odlingen. Räknehjälpen innehåller mallar för att räkna på olika delar av produktionen. Allt granskat av grovfoderrådgivare.

Projektledare är Hans Hedström, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge. Ansvarig för Grovfoderkalkylen är Linda af Geijersstam Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.

Läs mer på grovfoderverktyget.se