Produktionsrådgivning

Rådgivning sker både individuellt och i grupp. Som oberoende rådgivare fungerar vi som ditt bollplank inom bland annat:

  • Sortval
  • Växtskydds rådgivning
  • Växtnäringsplaner
  • Ogrässtrategier
  • Ekologisk produktion
  • IP sigill revision

Viss del av rådgivningen sker med finansiering från landsbygdsprogrammet. Här är exempel på aktiviteter som du kan delta i:

  • Kurser
  • Resor
  • ERFA-träffar
  • Greppa näringen

Välkommen att kontakta oss!