Grödor

Vi ger råd inom följande grödor och arbetsfält:

  • Frilandsgrönsaker
  • Växthusgrönsaker
  • Bärproduktion
  • Produktion av plantskoleväxter
  • Yrkesmässig och ekologisk produktion av grönsaker på friland och i växthus
  • Projektering av trädgårdar och parker
  • Rådgivning till offentlig förvaltning, företag och privatpersoner

Rådgivningen omfattar bland annat fritids- och yrkesodling, växtskydd, miljö- och resurshushållning samt ekologisk odling.

Välkommen att kontakta oss!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.