Checklista Tomat

Ett behändigt, lättläst och informativt häfte som passar så väl hobbyodlare som yrkesmässiga odlare.

Denna checklista har skapats som ett verktyg för att underlätta detekteringen av brister, skadeinsekter, sjukdomar och andra skador på växthusodlad tomat.

Checklistan innehåller bilder och text som beskriver symtom och hur de upptäcks samt hänvisning till lämpliga åtgärder. Checklistan innehåller också en lista med punkter som har till syfte att underlätta en daglig rutin för tillsyn i odlingen

Ett verktyg för att upptäck vanliga brister, skador och sjukdomar.

Häftet innehåller:
Felsökningsschema
Sökregister med olika symptom
Information och åtgärder för ett antal brister, skador och sjukdomar
En checklista som kan användas för daglig tillsyn i odlingen
Information om bevattning, näring och biologisk bekämpning

Länk till vår webbutik »

Kontaktperson Marie Hanson e-post  Stina Månsson e-post

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.