Trädgårdsgrödor, prydnadsväxter, växthus och friland – fråga oss om råd

Grönsaker, bär och frukt

Det du vill ska växa, det ska växa bättre. Du ska se resultat, både för grödor och affärer. Det är vår utgångspunkt som oberoende hortorådgivare. Vi ger råd inom ett brett fält som täcker både specialgrödor och prydnadsväxter.

Skaffa en rådgivare som får allt från kål till klätterväxter till intäkter att växa bättre

Odlingskurs

Många kunder väljer att köpa rådgivningspaket som sträcker sig över en odlingssäsong och omfattar moment som produktionsplanering, etablering, skötsel, växtskyddsfrågor, växtnäringsplaner, ogrässtrategier och sortsval. Andra föredrar rådgivning timma för timma.

I båda fallen spänner vår kompetens från växthus- och frilandsodling till projektering av grönytor och landskap. Från rucola till rosor och från morötter till magnolia.

Vi har kompetens inom IP Sigill och ekologisk produktion samt tillämpar integrerat växtskydd genom regelbundna fältbesök, prognosverktyg och biologisk bekämpning. Utöver rådgivning erbjuder vi regelbundet utbildningar.

För att ge dig bästa möjliga råd och service finns vi över hela landet, organiserade i fristående Hushållningssällskap och bolag.

Sök din närmaste rådgivare nedan. Vad kan vi göra för dig?

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.