1. Landsbygdens resurser

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är avslutat

  Innovativa infallsvinklar för hanteringen av förändringar inom jordbruks- och livsmedelssektorerna.

 2. Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor

  Publicerad | Energi

  Projektet är pågående

  2011-2014 har Hushållningssällskapet tillsammans med SP drivit ett nationellt projekt för att planera, samordna och starta utvecklings- och demonstrationsverksamheter inom området småskaliga biobränslekedjor.

 3. Smakfullt

  Publicerad |

  Projektet är avslutat

  En utveckling av livsmedelsproduktionen i Norrbotten och Västerbotten genom samverkan och kompetensutveckling.

 4. Tillväxt Skog

  Publicerad |

  Projektet är avslutat

  Tillväxt skog är en satsning för att lyfta det privata skogsbruket. Projektet avslutades 2014.

 5. Det Naturliga Steget – Med naturen som dörröppnare!

  Publicerad |

  Projektet är avslutat

  Vår idé handlar om att med hjälp av jägarexamens kursmaterial, som innovativt och pedagogiskt verktyg, skapa en naturlig ingång för unga nysvenskar till naturen, kulturen, landsbygden och det svenska samhället.

 6. Fånga fosforn -Dammar, filter och tvåstegsdiken

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är avslutat

  Den här broschyren riktar sig främst till lantbrukare som vill fånga fosforn som förlorats från fälten ut i vattendragen. Olika åtgärder beskrivs, med fokus på fosfordammar – hur den ska utformas och hur man steg för steg går till väga för att anlägga en. Broschyren ger även råd till handläggare och rådgivare om vad som […]

 7. Pollinering i höstraps

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling

  Projektet är avslutat

  Hösten 2010 startade ett industridoktorandprojekt om pollinering i raps. Projektet var ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Skåne, SLU och Lunds Universitet.  År 2017 försvarade Sandra Lindström sin avhandling “Insect pollination in oilseed rape”.

 8. Integrerad ogräsbekämpning i lök

  Publicerad | Fältförsök

  Projektet är pågående

  I detta projekt undersöktes om det är möjligt att minska herbicidanvändningen i sådd lök via integrerade koncept där kemisk och mekanisk bekämpning kombineras till hela strategier.

 9. Ny modell för utveckling inom svenskt jordbruk

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  En odlargrupp som arbetar med DeltagarDriven Utveckling (DDU) av industripotatis har startats upp under år 2013 inom ramen för detta projekt.