1. Rörflen i Skogslandet

  Publicerad | Energi

  Projektet är avslutat

  Genom att praktiskt prova, utforska och visa på hur energigräset rörflen kan fungera småskaligt och kommersiellt i hela värdekedjan, från odling till slutanvändare, har ett demonstrations- och forskningsområde samt kunskapscentrum av nationellt intresse etablerats.

 2. Offensiva Fiskehalland

  Publicerad | Besöksnäring, Företagsutveckling, Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är avslutat

  Är ett projekt som drivs av Hushållningssällskapet Halland. Med länets fiskevattenägare och befintlig näringsverksamhet som plattform är ambitionen att hitta nya kreativa vägar och modeller för att utveckla och samordna besöksnäringen kring det halländska fisket. Projektets syfte är att på både kort och lång sikt möjliggöra etableringen av fler entreprenörer i länet vars rötter återfinns […]

 3. Startboxen

  Publicerad | Företagsutveckling, Häst

  Projektet är avslutat

  Under 2014 genomför Hushållningssällskapet tillsammans med LRF och branschorganisationen Hästföretagarna en satsning för att stärka Hästnäringen i Halland, som finansieras genom Leader Kustbygd Halland. Aktiviteterna vänder sig i huvudsak till unga upp till 25 år som vill starta företag inom hästnäringen, men även etablerade hästföretagare som vill utveckla nya affärsmöjligheter eller byta inriktning i sitt […]

 4. Framgångsfaktorer i större lantbruksföretag

  Publicerad | Företagsutveckling

  Projektet är avslutat

  Vad gör ett företag framgångsrikt? Vad är hemligheten till att utveckla stor framgång som företagare? Vilka är faktorerna och hur arbetar de framgångsrika företagen med sina framgångsfaktorer? I projektet har Hushållningssällskapet Halland intervjuat lantbrukare och ekonomiska rådgivare i Sverige och USA. Sedan har en kartläggning av företagens framgångsfaktorer och hur de arbetat med dem utförts. Efter […]

 5. Bioenergigårdar i ett nytt landskap

  Publicerad | Energi

  Projektet är avslutat

  I denna slutrapport från projektet Bioenergigårdar redovisar vi resultat och insatser som deltagande aktörer har genomfört.

 6. Energiguiden

  Publicerad | Energi

  Projektet är avslutat

  Energiguiderna svarar på frågor om uppvärmningssystem, energieffektivisering, biogas, sparsam körning och biobränslen.

 7. Bioenergigårdar i ett nytt landskap

  Publicerad | Energi

  Projektet är avslutat

  Forsknings- och utvecklingsprojektet ”Bioenergigårdar i ett nytt landskap” var ett samverkansprojekt där råvaruproducenter, förbrukare och forskare samverkade under projektperioden 2008-2011.

 8. Häst i Norr

  Publicerad | Häst

  Projektet är avslutat

  I projektet ska en långsiktigt hållbar strategi tas fram för att tydliggöra möjligheter och hinder för en utveckling av hästnäringen i regionen.

 9. Får i Norr

  Publicerad | Lantbruksdjur

  Projektet är avslutat

  Fårnäringen har en stor potential när det gäller sysselsättning. Projektet ska utveckla affärsverksamhet kopplat till fårnäringen.

 10. Grön Affärsguide

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är avslutat

  Från idé till etablering av gröna affärsidéer.