Köp Grön Arena tjänster

Varje gårds erbjudande är unikt så vänd er till de Grön Arena-gårdar du har nära dig. Se i kartan var din närmaste Grön Arena-gård finns.

Om det gäller köp av Grön Arena-tjänster inom daglig verksamhet så finns flera varianter av upplägg. Diskutera med de Grön Arena-gårdar du är intresserad att köpa tjänster av. Alla avtal ser olika ut. Det finns kommuner som köper en helhet, andra där kommunens egen personal följer med brukare ut till gården, exempel finns också på gårdar där kommunen arrenderar hela verksamheten och anställer Grön Arena-företagaren som verksamhetsledare. Som sagt, det finns ingen färdig lösning utan en dialog sker kring vad som passar både köpare och Grön Arena-gården bäst.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.