Godkänd Grön Arena gård

De gårdar som är knutna till varumärket har gått en sex dagar lång utbildning, genomförd under ca sex månader. Utbildningen tar upp lagstiftning, brukarkategorier, aktiviteter, kalkyler, marknadsföring och under tiden sker arbetet med att ta fram företagets affärsplan.
Efter genomförd utbildning kan gården bli Godkänd Grön Arena-gård. För att bli godkänd ska man uppfylla en rad kriterier och Hushållningssällskapet genomför ett så kallat godkännandebesök för att kontrollera gården. Vi går igenom kriterierna, granskar affärsplanen, kontrollerar riskanalysen av gården och gör en helhetsbedömning av gårdens lämplighet som Grön Arena-gård. Därefter sammanträder en beslutskommitté som avgör om gården blir godkänd.

 

  • Godkända Grön Arena gårdar
Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.