Utveckling

Har jag förutsättningar att expandera? Vilka risker är jag beredd att ta? Vilka bör jag ta? Har jag rätt lån? Går det att förbättra villkoren? Det är frågor vi gärna och ofta besvarar.

Lönsamhetsbedömning

Vid större förändringar är en genomarbetad lönsamhetskalkyl ofta avgörande för rätt beslutsfattande. Den visar dina möjligheter men också risker.

Kalkyl inför investeringar eller större förändringar

Inför såväl större som mindre investeringar ger vi dig individuell anpassade kalkyler med underlag från företaget. Alla har olika förutsättningar att nå lönsamhet.

Riskanalys

Hjälper dig att få en bild över risken i företaget, vilket är extra värdefullt vid t ex expansion, lönsamhetproblem, strategival eller för att hitta bästa finansieringsupplägg.

Kapital: Behov, finansieringsupplägg, offerter, förhandling

Att få de rätta och bästa villkoren för företagets finansiering är ofta värt mycket. Med vår erfarenhet är vi ditt stöd i kontakt med bank eller annan finansiär.

Arrendefrågor

Vi kan bistå dig med att upprätta arrendekontrakt och ge råd i arrendefrågor. Vidare kan vi ta fram kalkyler och andra underlag för bedömning av skälig arrendeavgift samt fungera som expert vid förhandling mellan parter och i arrendenämnd.

Obunden expert inom lantbruksekonomi

Vid tvister och förhandlingar är vi din oberoende expert på lantbruksekonomi. Vi hjälper dig med ersättningskrav vid olika skador så som t ex salmonella, brand, och olycka samt vid intrång som väg, ledningar och liknande.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.