Företagsstöd

Företagsstöd

Företagsstöd – kvalificerad hjälp med ansökan

För dig som startar ett lantbruksföretag, som investerar i ny- eller ombyggnad inom lantbruket eller vill utveckla ditt företag, finns företagsstöd att söka. Ett krav för att få företagsstöd är att man upprättar en affärsplan som beskriver företagets utveckling, lönsamhet och visar vilken sysselsättning satsningen ger.

Vi hjälper dig med ansökan, affärsplan och eventuella bilagor såsom driftsplaner, produktionsgrenskalkyler och andra beräkningar som krävs för att ansökan ska bli komplett. En komplett ansökan ger snabbare handläggning hos Länsstyrelsen.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.