Ekonomistyrning

Ekonomistyrning

Har du koll på verksamheten och pengarna? Vad skulle du tjäna på att ha en bättre bild?

Företagsledarservice

Företagsledarservice är en av våra viktigaste tjänster där vi är din diskussionspartner i planering, kontroll och utveckling av företaget. Aktuella frågeställningar som besvaras är bland andra:

  • Var står jag ekonomiskt?
  • Hur går mitt företag?
  • Räcker resultatet?
  • Kan jag förbättra produktion och finansiering?

Läs mer om Företagsledarservice här

Resultatbudget

Ger en bild av förväntat resultat för nästa år. Görs normalt samtidigt med likviditetsbudgeten och är ett värdefullt stöd för dig som företagare samt ett bra underlag till banken vid kreditförfrågan.

Likviditetsbudget

Visar penningflödet och den likvida ställningen i företaget de närmaste 12 månaderna. I samband med upprättande av budgeten planeras investeringar och kreditbehov för nästa år samt diskuteras åtgärder för att förbättra likviditet och lönsamhet i företaget.

Under påföljande år görs uppföljning av budgeten och prognos för utfallet på helår tas fram. Ett mycket bra stöd för dig som företagare och ett bra underlag till banken vid kreditförfrågan.

Utvärdering

När bokslutet är klart utvärderas fjolårets resultat och ekonomisk ställning. Företagets ekonomiska utveckling under de senaste åren redovisas.

Maskinkostnadsanalys

En maskinkostnadsanalys ger dig underlag till din maskinstrategi.

Ekonomistyrning Mjölk

Utifrån en företagsanalys med såväl ekonomiska som produktionsmässiga nyckeltal struktureras företagets starka och svaga sidor fram. Utifrån detta upprättas en konkret handlingsplan med lönsamhetsförbättrande åtgärder för att inte tappa fart görs kontinuerliga utvärderingar.

Förhandling

Det blir allt vanligare med förhandlingar om priser och andra villkor vid köp och försäljning. Vi hjälper till med förhandling med banker, leverantörer eller köpare av dina produkter.

Produktionsgrensanalys

Produktionsgrensanalyser – hur lönsam är produktionsgrenen?

Vill du gå på djupet och studera lönsamheten i en viss produktionsgren är en produktionsgrensanalys det rätta redskapet.

I nära samarbete med våra kollegor inom husdjur och växtodling hjälper vi dig att göra analysen anpassad för just dina förhållanden. Vi upprättar årligen ett stort antal kalkyler för bland annat mjölk- nöttkött, svin och växtodling.

Nyckeltal från din specifika produktionsgrensanalys kan sedan användas i benchmarking med andra företag för att se dina styrkor och svagheter i produktionen. Framräkning av maskinkostnader i växtodlingen ger underlag till strategibeslut kring en av lantbrukets större kostnadsposter.

Erfarenheten från våra produktionsuppföljningar använder vi årligen när vi tar fram häften med standardiserade efterkalkyler för djur och växtodling, vilka säljs till närmare 1 000 prenumeranter varje år.

Välj Företagsutveckling i ämnesområdet nedan för att hitta din rådgivare hos HIR Skåne.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.