HUSEC

HUSEC provar växtskyddsmedel i så kallade GEP-försök. GEP är en förkortning som betyder Good Experimental Practice.

I GEP-försöken undersöker vi bland annat bekämpningsmedlens effekt mot avsedda skadegörare. Från 2012 är vi även godkända för att få utföra GLP-försök i vilka bekämpningsmedelsrester studeras i gröda och jord. Vi hjälper dessutom gärna våra kunder med sammanställning av BAD:s, försökssammanställningar med mera.

HUSEC är ackrediterat av SWEDAC för utförande av fältförsök.

Besök HUSECs hemsida HÄR

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.