Försöksstation Riddersberg

DSC_0791

Hushållningssällskapet i Jönköpings län bedriver fältförsök med syfte att tillhandahålla opartiska resultat som är till nytta för verksamma lantbruksföretag i området. Försöken ger också värdefull information till oss som jobbar på Hushållningssällskapet. Resultaten använder vi dagligen som en viktig del i vår rådgivning för att ge våra kunder tillförlitlig produktionsrådgivning.

Försöken har sin bas på Riddersberg men är även utlagda på andra platser i länet. Framförallt har vi för närvarande sortförsök och odlingsförsök på vall samt sortförsök på höst- och vårspannmål. Men vi har dessutom bland annat försök med kemisk bekämpning av skräppa i vall. Jönköpings län ingår i försökssamarbetet Animaliebältet.

Belöningen av resultaten från ett fältförsök är det praktiska utnyttjandet hos den enskilde lantbrukaren

Resultat från försöken kan du hitta på : http://www.animaliebaltet.se/