Fältförsök Skåne

Fältförsök – Din oberoende försöksutförare

Vi erbjuder tjänster inom fältförsöksverksamhet och är din oberoende part när du planerar att utföra försök. Under de senaste 200 åren har vi tillsammans med dig som kund tagit ansvar för och varit en aktiv del i det svenska lantbrukets utveckling.

Med hög precision utför vi försök i alla jordbruks- och frilandgrödor. Vi håller oss i framkanten av försöksteknikern med precisionsverktyg såsom:

  • RTK-GPS
  • Kombisåmaskiner
  • Självgående parcellsprutor
  • Linjärspruta
  • Frörensningsutrustning
  • Multicopter
  • Betningslaboratorium

Vi erbjuder även tjänster inom preparatuppvägning med möjlighet till mellanlagring av produkter.

Vi utför GEP- och GLP-försök, dvs. ackrediterade försök inför registrering av växtskyddsmedel.

Vi jobbar ständigt på att vara kostnadseffektiva för att kunna erbjuda dig den bästa lösningen – från beställning till färdig rapport.

Vår styrka ligger i att med god lokalkännedom kunna erbjuda försök inom hela Skåne. På våra tre försöksstationer: Sandby gård, Borgeby och Helgegården placeras en del av försöken. Övriga försök läggs ut hos våra försöksvärdar som delar vårt intresse: Fältförsöksverksamhet.

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.