Demonstrationsgård

Klostergården, Glyttinge, Kaga och Vallby skattegård
Syftet med Hushållningssällskapets jordbruk är att det ska vara en resurs för fältförsök och demonstration och därmed bidra till utvecklingen av östgötskt jordbruk.

Hushållningssällskapet brukar totalt ca 230 hektar åker fördelat på fyra enheter inom ett avstånd av 9 km från varandra.

Klostergården i Vreta kloster
Har Hushållningssällskapet brukat sedan 1956. På Klostergården brukas drygt 90 hektar åker och gårdens 9 hektar betesmark är utarrenderat. Gården ägs av G I Samuelssons stiftelse som förvaltas av Hushållningssällskapet.

Vallby Skattegård i Vreta kloster
på 19 ha åker har Hushållningssällskapet arrenderat och brukat sedan 2001. Gårdens ägare, Eva Karlsson, har fr.o.m 2016 sålt huvuddelen av gårdens areal till Hushållningssällskapet.

Glyttinge strax utanför Linköping
på 82 ha åker arrenderar Hushållningssällskapet sedan 2003 av syskonen Karin Hallstedt och Gunilla Hakelius.

Kaga
Ny areal 2013 vid Kaga kyrka är Haverland 3:10 på 38 ha.

Klostergården är centrum för jordbruksdriften och här finns också Hushållningssällskapets fältförsöksstation.

Årligen arrangeras försöksdemonstrationer och fältvandringar på Hushållningssällskapets jordbruk under ledning av våra rådgivare.

Ansvarig för Hushållningssällskapets jordbruksdrift är gårdsmästare Niclas Malm, mobil 0708–29 08 35, e-post niclas.malm@hushallningssallskapet.se
Adress: Hushållningssällskapet, Klostergården, 590 76 Vreta kloster

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.