Informationsmaterial

Här kan du ladda ned informationsmaterial och få tips och idéer på vad man kan anordna för aktiviteter.

Två frågesporter

Svårighetsgrad: vuxna och unga vuxna:

Bit för bit: Huvudstäder i Europa
Bit för bit: Kända personer i Europa

Material att använd i ett samtal om Europa

Memoryspel Flaggor EU:s medlemsländer. Lämplig utskrift på A3.
Memoryfacit

Lite kort om länderna A4 om medlemsländerna i EU (2009)

Olika språk Elva uttryck på de olika språken inom EU (2009)

Spel målgrupp låg- och mellanstadie (2010)

Länk till en Powerpointpresentation som lärare kan använda som underlag för föreläsning om Eu beslutsprocess. I länken under ( EU information ) finns hjälpmedel till lärare i lärandet om EU.

http://www.europaparlamentet.se/sv/eu_information/broschyrer/ladda_ned/medbeslutande_2.html

EU information, olika hjälpmedel, målgrupp: lärare, pedagoger
http://www.utbyten.se/sv/Internationalisering/Larare-pedagog/

Tipspromenad

Tipspromenad vuxna_2017_ny
Tipspromenad barn_2017_ny
Tipskupong

Miniutställning om hållbar utveckling

Europeiska unionens utvecklingssamarbete: affisch_2015
Hållbar utveckling ur ett EU-perspektiv: affisch EU_2014
Hållbar utveckling ur ett Skaraborgs-perspektiv: affisch Skaraborg_2014

Tips på aktiviteter:

Flaggning med alla EUs medlemsländer och EU-flaggan. Under hela veckan eller på Europadagen 9 maj.

Projektutställning i kommunhuset med alla kommunens internationella projekt.

Föreläsningar på tema EU.

Mat på europeiskt tema i alla kommunens skolor.

Lyft fram en eller flera europeiska författare. Aktuellt nu är Nederländerna i och med ordförandeskapet i EU, de kommer avlösas av Slovakien andra halvåret 2016.

Små forskningsuppgifter som utgår från de tre länder som nu är i perioden att vara ordföranden i EU:  Nederländerna, Slovakien och Malta. Kan anpassa utifrån hur gamla barnen är. Underlättas av tillgång till internet. exempel på “uppgifter” kan vara: Ta reda på hur stor folkmängd de har, hur flaggan ser ut, var det ligger i Europa, hur nationalsånger låter, vilka kända personer som kommer från de länderna, vilka kända turistmål som finns där med mera.

Anordna en “English-speaking day” i skolan där alla pratar engelska. Man kan kombinera det med att bjuda in någon person som föreläser på engelska.

Beställningsvaror

Officiell affisch för Europaveckan i Västsverige, A2-storlek. Gratis.
Kontakta Sabina Hualpa Blomgren, Europa Direkt, 0511-248 56

Önskas en mindre storlek på affischen? Här finns den att skriva ut som mall eu-veckan_pdf

Här hittar du länkar med mer europarelaterad information:

Open Doors Network, har som mål att informera om, och möjliggöra internationella erfarenheter för ungdomar i Skaraborg.
http://www.opendoorsnetwork.se

CERGU, Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet:
http://www.cergu.gu.se/

Eures, Arbetsförmedlingens service för arbetssökande som vill söka arbete inom den Europeiska Gemenskapen:
http://www.eures.se/

Eu-upplysningen, har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU
http://www.eu-upplysningen.se/

EU-kommissionen, den verkställande makten inom EU
http://ec.europa.eu/index_sv.htm

Europaportalen, webbtidningen om EU och Europa
www.europaportalen.se

EU-kommissionens representation i Sverige
http://ec.europa.eu/sweden/about-us/contact/index_sv.htm

Europaparlamentet i Sverige
http://www.europaparlamentet.se/

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd (ministerrådet)
http://www.consilium.europa.eu/sv/homepage/

Europeiska ungdomsportalen
http://europa.eu/youth/sv

Utbyten, Universitets- och högskolerådet
http://www.utbyten.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
http://www.mucf.se/

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.