Europaveckan

Initiativet till en Europavecka i Västsverige togs inför 50-års jubileet av 9 maj år 2000. Syftet med projektet Europaveckan är att uppmärksamma Europadagen den 9 maj och att framhäva kulturell mångfald och rikedom i Europa.

Organisationer, kommuner, föreningar, myndigheter och andra aktörer bidrar till Europaveckan genom att anordna aktiviteter med europeisk eller internationell prägel runt Europadagen den 9 maj. Europaveckan firas i hela Västra Götaland och Halland.

Vissa år har Europaveckan teman men alla initiativ och arrangemang uppmuntras.
Arbetsgruppen för Europaveckan

I Arbetsgruppen för Europaveckan i Västsverige ingår Europa Direkt-kontoren i Fyrbodal, Göteborsregionen, Sjuhärad och Skaraborg.

Europadagen

Den 9 maj 1950 anses vara den dag då den europeiska integrationen inleddes. Frankrikes utrikesminister Robert Schuman presenterade då ett förslag om att skapa en kol- och stålgemenskap i Europa. Bakom den så kallade Schumanplanen fanns vissa ekonomiska motiv, men viktigare var de politiska. Genom att inrätta en gemensam kol- och stålmarknad, under överinseende av en oberoende myndighet, skulle man skapa en gemensam intressesfär för de länder som tidigare legat i krig mot varandra. “Vi kan bara värna om världsfreden genom kreativa ansträngningar i samma storleksordning som de faror som hotar denna fred.” Nyckeln till en varaktig fred i Europa var med andra ord att ställa vapentillverkningens viktigaste råvaror under överstatlig kontroll. Genom att skapa en gemensam basproduktion och genom att instifta en ny högsta myndighet, vars beslut är bindande för Frankrike, Tyskland och övriga länder som ansluter sig, kommer detta förslag att förverkliga den första konkreta basen för en europeisk federation som är oundgänglig för att bevara freden.

Schumanplanen tillkännagavs den 9 maj 1950 och välkomnades enhälligt av Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Ett år senare, den 18 april 1951, slog sig de sex länderna samman och bildade Europeiska kol- och stålgemenskapen EKSG den första byggstenen i det som nu är EU.

Till minne av Schumans 9 maj-deklaration beslutade EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet i Milano 1985 att den 9 maj skulle utses till Europadagen. Den firas sedan 1986 varje år i hela Europa med olika evenemang som betonar samarbetet mellan Europas folk.

Varför ska man fira Europaveckan?

Det kan ju vara dödtrist, tråkigt, tidskrävande…. eller en rolig och välinvesterad satsning! Europaveckan är ett tillfälle att öka kunskapen om Europa och de många möjligheter som finns och som kan bidra till en positiv utveckling för såväl kommuner, företag och organisationer som den enskilda medborgaren. För att underlätta för er att arrangera evenemang under Europaveckan finns på denna hemsida ett antal funktioner som kan stödja er i processen.

Logotypen

Logotypen för Europaveckan togs fram år 2000 inför första Europaveckan av en grupp studenter på Folkuniversitetet. Logotypen representerar en förmänskligad pusselbit som skildrar humanism och gemenskap. De färgstarka ränderna i bakgrunden representerar det mångfaldiga europeiska samhället.

europaveckan_webb