Europa Direkt

Välkommen till Europa Direkt Skaraborg – ditt EU-informationskontor

£-EuropeDirect-Individual-centre_webb

Vårt kontor är en del i Europeiska Kommissionens nätverk för EU-information. Syftet är att informera invånare, företag, myndigheter och organisationer i landsbygdsområden om EU-medlemskapets möjligheter samt stödja åtgärder som utvecklar vår region.

Huvuduppgifter för Europa Direkt:

•Sprida kunskap om EU på landsbygden i Skaraborg
•Fungera som ett nätverk mellan olika europeiska regioner för landsbygdsbefolkningen
•Arrangera kurser och konferenser
•Hålla föreläsningar, seminarier och informationsmöten på EU-teman
•Vara med på mässor
•Partnersökning
•Information och återrapportering till EU-Kommissionen
•Vara ett Eurodesk-kontor http://www.mucf.se/eurodesk

 

Europeiskt nätverk

Europa Direkt ingår som en del i ett europeiskt nätverk av kontor som koordineras av Europeiska Kommissionen (DG kommunikation). För närvarande består detta nätverk av ca 500 Europa Direkt-kontor som är spridda över Europeiska unionen. 20 av dessa kontor finns etablerade i Sverige.
Europa Direkt Sveriges gemensamma hemsida: Europa Direkt Sverige

Vår uppgift är att sprida kunskap om EU s utveckling, program och stöd till landsbygdsbefolkningen, koordinera och initiera projekt samt arrangera kurser och seminarier. En viktig funktion för kontoren är att förse Europeiska Kommissionen med information om utvecklingen i respektive region när det gäller landsbygdsfrågor.

 

Hushållningssällskapet Skaraborg är värd för Europa Direkt Skaraborg

Alla Europa Direkt-kontor sorterar under en värdorganisation som skall ha bred erfarenhet av att ge stöd och råd till befolkningen och näringar på landsbygden samt ett väl utvecklat regionalt nätverk.

Läs vår folder om Europa Direkt och vårt skarakontor här: europa direkt skaraborg.pdf

Joanna Wood de García, 0511-248 71